پزشکان ما

دکتر محسن تبریزی


جراح و متخصص چشم

دکتر مهدی خانلری


جراح و متخصص چشم

دکتر مهدی ابتهاج


متخصص بیهوشی

دکتر فاطمه حاج منوچهری


متخصص پاتولوژیست

دکتر محمد انوری آذر


جراح و متخصص چشم

دکتر فاطمه لالوها


جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر ژاله کبوتر آهنگی


جراح و متخصص زنان

دکتر مریم آقایی


جراح و متخصص زنان و زایمان و زیبایی

دکتر سیمین دخت مرادی


جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر طلعت دباغی


جراح و متخصص زنان فلوشیب نازایی

دکتر گیتا فرشاد


جراح و متخصص زنان

دکتر فاطمه قزوینی


متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر محمد فتوحی


متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینترنشنال کاردیولوژی

دکتر حمید رضا جوادی


متخصص قلب و عروق

دکتر طیبه بستانی املشی


متخصص قلب

دکتر علیرضا پیروزبخت


متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر علیرضا شیخی


متخصص جراحی مغزو اعصاب

دکتر ملیحه چرخچیان


فوق تخصص بیماریهای کلیه و فشار خون

دکتر محمد معین توکلی


متخصص گوش و حلق و بینی و فوق تخصص حنجره

دکتر شاپور صفری


متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر نقی رحمانی


متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر سهراب صالحی


فوق تخصص کلیه و مجرای ادرار

دکتر محمد حکیم جوادی


متخصص کلیه و مجرای ادرار

دکتر علی سجادی


جراح و متخصص ارتوپدی

دکتر محسن صفاری زاده


جراح و متخصص ارتوپدی

دکتر حمیدرضا ابوعلی


جراح و متخصص ارتوپدی

دکتر ابوالفضل شهسواری


جراح و متخصص ارتوپدی

دکتر نسرین باباخداوردی


متخصص داخلی

دکتر پرویز فلاح


متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی توراکس

دکتر عارف مصلایی


متخصص جراحی عمومی

دکتر نادر خواجه شاهزانیان


متخصص جراحی عمومی

دکتر مهدی سرخیل


متخصص داخلی و فوق تخصص خون

دکنر علی اکبر حاجی آقا محمدی


فوق تخصص گوارش

دکتر رسول صمیمی


فوق تخصص گوارش

دکتر سعید طرلان


فوق تخصص جراحی کودکان ارولوژی ترمیمی کودکان

دکتر سید ابوالقاسم همایون هاشمی


متخصص اطفال

دکتر فرشیده سمیعی


متخصص بیماریهای کودکان

دکتر شبنم جدیدالقدر


متخصص بیماریهای کودکان

دکتر علیرضا طارمیها


فوق تخصص بیماریهای کودکان،فوق تخصص عفونی کودکان

دکتر محمد نیک پندار


متخصص بیماریهای کودکان

دکتر علی عباسی


فوق تخصص مراقبتهای ویژه

دکتر حمید رضا سلطانی


فوق تخصص مراقبتهای ویژه

دکتر لیلا شمالی


متخصص بیهوشی

دکتر معصومه خانعلیها


متخصص بیهوشی

دکتر فرزاد قائم پناه


متخصص بیهوشی

دکتر علی حاجی باشی


متخصص بیهوشی