اخبار

انجام دومین جراحی قلب در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان

دومین جراحی قلب در این مرکز با موفقیت انجام شد.بیمار در تار...

نشست مدیر عامل بیمارستان جناب آقای دکتر تبریزی با کادر درمان

نشست مدیر عامل با کادر درمان با حضور مدیر بیمارستان جناب آقا...

انجام اولین جراحی قلب در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان

اولین جراحی قلب این مرکز توسط جراحان حاذق جناب آقای دکتر علی...

افتتاحیه بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان

بخش آنژیوگرافی و اولین مرکز جراحی قلب در بخش خصوصی که بیمارا...

زایمان بی درد در مهرگان

به خاطر داشته باشيم كه زايمان بدون درد ولي طبيعي حق مادر و ن...